ZDZ Starachowice
1 ŻYW
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7.30 --- Prac. tech. gastro.
Z. Białęcka
Tech. gastro.
Z. Białęcka
--- ---
8.20 W-F
W. Rymarski
J. polski
K. Drabik
J. niemiecki
A. Stanik
9.10 BHP
M. Dąbrowski
EDB
L. Pastuszka
Informatyka
M. Nowak
10.00 J. angielski
R. Wąsowska
J. angielski
R. Wąsowska
Chemia
D. Brzyski
Matematyka
A. Wesołowska
11.00 Matematyka
A. Wesołowska
GDDW
A. Wesołowska
J. polski
K. Drabik
11.55 Historia
R. Szmidt
W-F
W. Rymarski
Chemia
D. Brzyski
12.45 J. polski
K. Drabik
--- J. niemiecki
A. Stanik
Biologia
M. Zaczek
Tech. gastro.
Z. Białęcka
13.35 --- Plastyka
K. Otocka
Historia
R. Szmidt
Podst. gastro.
Z. Białęcka
14.25 Biologia
M. Zaczek
--- --- --- ---
*

back to the top

ZDZ Starachowice
1 LOG
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7.30 Przyj. i wyd. zapas.
J. Piętak
--- BHP
M. Dąbrowski
Biologia
M. Zaczek
Historia
R. Szmidt
8.20 GDDW
W. Rymarski
Plastyka
K. Otocka
EDB
L. Pastuszka
Matematyka
A. Wesołowska
9.10 Obsł. klient. i kontr.
J. Piętak
Podst. logist.
J. Piętak
Zab. majątku
J. Piętak
Chemia
D. Brzyski
10.00 Org. pracy mag.
J. Piętak
Matematyka
A. Wesołowska
J. polski
K. Drabik
11.00 Biologia
M. Zaczek
J. polski
K. Drabik
Historia
R. Szmidt
Chemia
D. Brzyski
11.55
1 LOG GR-JP
J. angielski
R. Wąsowska
J. polski
K. Drabik
1 LOG GR-JP1 LOG GR-JZ
J. angielskiJ. niemiecki
R. WąsowskaA. Stanik
1 LOG GR-JP1 LOG GR-JZ
J. niemieckiInformatyka
A. StanikM. Nowak
12.45
1 LOG GR-JP
J. angielski
R. Wąsowska
Przech. zapas.
J. Piętak
1 LOG GR-JP1 LOG GR-JZ
InformatykaW-F
M. NowakW. Rymarski
1 LOG GR-JP1 LOG GR-JZ
J. niemieckiJ. angielski
A. StanikR. Wąsowska
1 LOG GR-JZ
J. niemiecki
A. Stanik
13.35 ---
1 LOG GR-JP1 LOG GR-JZ
W-FW-F
K. KoprowskiW. Rymarski
1 LOG GR-JZ
J. angielski
R. Wąsowska
1 LOG GR-JP1 LOG GR-JZ
W-FJ. angielski
K. KoprowskiR. Wąsowska
---
14.25 ---
1 LOG GR-JP1 LOG GR-JZ
W-FW-F
K. KoprowskiW. Rymarski
--- --- ---
*

back to the top

ZDZ Starachowice
1 INF
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7.30 ---
1 INF GR1
Informatyka
M. Nowak
--- EDB
L. Pastuszka
J. polski
D. Chyczewska
8.20 GDDW
D. Chyczewska
J. angielski
A. Flisek
BHP
M. Dąbrowski
Biologia
M. Zaczek
9.10 J. polski
D. Chyczewska
Matematyka
A. Wesołowska
Lok. sieci komp.
M. Nowak
J. polski
D. Chyczewska
Chemia
D. Brzyski
10.00 Prac. UTK
A. Flisek
Plastyka
K. Otocka
J. niemiecki
A. Stanik
Historia
R. Szmidt
11.00 Prac. sys. oper.
A. Flisek
J. angielski
A. Flisek
Chemia
D. Brzyski
J. niemiecki
A. Stanik
11.55 Prac. lok. sieci komp.
A. Flisek
Historia
R. Szmidt
---
12.45 W-F
W. Rymarski
Matematyka
A. Wesołowska
UTK
M. Nowak
---
13.35 Biologia
M. Zaczek
UTK
M. Nowak
W-F
W. Rymarski
--- ---
14.25 Sys. oper.
M. Nowak
1 INF GR2
Informatyka
M. Nowak
--- ---
*

back to the top

ZDZ Starachowice
2 G
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7.30
2 G LOG2 G INF
Przyj. i wyd. zapas. 2G-LOGPrac. lok. sieci komp. 2G-INF
A. SzafraniecM. Nowak
Matematyka
A. Wesołowska
2 G LOG2 G INF
Org. pracy mag. 2G-LOGProj. stron inter. 2G-INF
A. SzafraniecK. Otocka
2 G GR-JP2 G GR-JZ
J. niemiecki 2G-JPJ. angielski 2G-JZ
A. StanikR. Wąsowska
2 G GR-JZ
J. niemiecki 2G-JZ
A. Stanik
8.20
2 G LOG2 G INF
Przyj. i wyd. zapas. 2G-LOGPrac. lok. sieci komp. 2G-INF
A. SzafraniecM. Nowak
J. polski
K. Drabik
J. polski
K. Drabik
Matematyka
A. Wesołowska
J. polski
K. Drabik
9.10
2 G LOG2 G INF
Przech. zapas. 2G-LOGAdmin. serwer. sys. oper. 2G-INF
A. SzafraniecM. Nowak
2 G LOG2 G INF
Org. pracy mag. 2G-LOGPrac. przyg. stan. komp. 2G-INF
A. SzafraniecA. Flisek
2 G LOG2 G INF
Prac. obsł. kontrah. 2G-LOGJ. ang. zaw. 2G-INF
A. SzafraniecR. Wąsowska
Dział. gosp.
M. Malewicz-Malijewska
10.00
2 G LOG2 G INF
Przech. zapas. 2G-LOGAdmin. serwer. sys. oper. 2G-INF
A. SzafraniecM. Nowak
2 G LOG2 G INF
W-F 2G-LOGPrac. przyg. stan. komp. 2G-INF
K. KoprowskiA. Flisek
Matematyka
A. Wesołowska
2 G LOG2 G INF
Plan. proc. transp. 2G-LOGEkspl. urz. peryf. 2G-INF
A. SzafraniecM. Nowak
GDDW
A. Stanik
11.00
2 G LOG2 G INF
Podst. logist. 2G-LOGW-F 2G-INF
A. SzafraniecW. Rymarski
2 G LOG2 G INF
Org. proc. transp. 2G-LOGPrac. prog. aplik. inter. 2G-INF
A. SzafraniecM. Nowak
2 G GR-JP2 G GR-JZ
J. niemiecki 2G-JPJ. angielski 2G-JZ
A. StanikR. Wąsowska
2 G LOG2 G INF
Plan. proc. transp. 2G-LOGMont. i ekspl. lok. s. komp. 2G-INF
A. SzafraniecM. Nowak
Podst. przedsięb.
M. Malewicz-Malijewska
11.55
2 G LOG2 G INF
Podst. logist. 2G-LOGW-F 2G-INF
A. SzafraniecW. Rymarski
2 G LOG2 G INF
Org. proc. transp. 2G-LOGPrac. prog. aplik. inter. 2G-INF
A. SzafraniecM. Nowak
2 G GR-JP2 G GR-JZ
J. angielski 2G-JPJ. niemiecki 2G-JZ
R. WąsowskaA. Stanik
2 G LOG2 G INF
W-F 2G-LOGPrac. przyg. stan. komp. 2G-INF
K. KoprowskiA. Flisek
Matematyka
A. Wesołowska
12.45 ---
2 G INF
Prac. naprawy UTK 2G-INF
A. Flisek
2 G GR-JP
J. angielski 2G-JP
R. Wąsowska
2 G LOG2 G INF
W-F 2G-LOGW-F 2G-INF
K. KoprowskiW. Rymarski
2 G LOG2 G INF
Przyj. i wyd. zapas. 2G-LOGMont. i ekspl. lok. s. komp. 2G-INF
A. SzafraniecM. Nowak
13.35 ---
2 G INF
Prac. naprawy UTK 2G-INF
A. Flisek
---
2 G LOG2 G INF
Zab. majątku 2G-LOGPrac. serwer. sys. oper. 2G-INF
A. SzafraniecM. Nowak
2 G LOG2 G INF
Org. pracy mag. 2G-LOGMont. i ekspl. lok. s. komp. 2G-INF
A. SzafraniecM. Nowak
14.25 --- --- ---
2 G LOG2 G INF
Zab. majątku 2G-LOGPrac. serwer. sys. oper. 2G-INF
A. SzafraniecM. Nowak
2 G LOG2 G INF
Org. pracy mag. 2G-LOGEkspl. urz. peryf. 2G-INF
A. SzafraniecM. Nowak
*

back to the top

ZDZ Starachowice
2 LOG
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7.30 --- Zab. majątku
A. Szafraniec
--- --- Podst. przedsięb.
M. Malewicz-Malijewska
8.20
2 LOG GR-JP, 2 INF GR-JP2 LOG GR-JZ, 2 INF GR-JZ
J. niemieckiJ. angielski
A. StanikR. Wąsowska
Org. pracy mag.
A. Szafraniec
2 LOG GR-JP, 2 INF GR-JP2 LOG GR-JZ, 2 INF GR-JZ
J. angielskiJ. niemiecki
R. WąsowskaA. Stanik
Chemia
D. Brzyski
9.10
2 LOG GR-JP, 2 INF GR-JP2 LOG GR-JZ, 2 INF GR-JZ
J. angielskiJ. niemiecki
R. WąsowskaA. Stanik
J. polski
K. Drabik
Arkusz kalk. w log.
M. Nowak
Przyj. i wyd. zapas.
A. Szafraniec
10.00 W-F
W. Rymarski
W-F
W. Rymarski
J. polski
K. Drabik
11.00 Historia
R. Szmidt
Matematyka
A. Wesołowska
2 LOG GR-JP, 2 INF GR-JP2 LOG GR-JZ, 2 INF GR-JZ
J. niemieckiJ. angielski
A. StanikR. Wąsowska
Podst. logist.
A. Szafraniec
11.55 Biologia
M. Zaczek
Obsł. klient. i kontr.
A. Szafraniec
Chemia
D. Brzyski
12.45 Przech. zapas.
A. Szafraniec
Informatyka
M. Nowak
GDDW
A. Szafraniec
Historia
R. Szmidt
J.polski<br>K.Drabik
13.35 --- --- Biologia
M. Zaczek
---
14.25 --- --- ---
---
---
*

back to the top

ZDZ Starachowice
2 INF
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7.30 --- --- Prac. lok. sieci komp.
M. Nowak
Ekspl. urz. peryf.
M. Nowak
Informatyka
M. Nowak
8.20
2 LOG GR-JP, 2 INF GR-JP2 LOG GR-JZ, 2 INF GR-JZ
J. niemieckiJ. angielski
A. StanikR. Wąsowska
Admin. serwer. sys. oper.
M. Nowak
2 LOG GR-JP, 2 INF GR-JP2 LOG GR-JZ, 2 INF GR-JZ
J. angielskiJ. niemiecki
R. WąsowskaA. Stanik
Historia
R. Szmidt
9.10
2 LOG GR-JP, 2 INF GR-JP2 LOG GR-JZ, 2 INF GR-JZ
J. angielskiJ. niemiecki
R. WąsowskaA. Stanik
Prac. naprawy UTK
A. Flisek
Biologia
M. Zaczek
J. polski
K. Drabik
10.00 J. polski
K. Drabik
Ekspl. urz. peryf.
M. Nowak
Historia
R. Szmidt
Chemia
D. Brzyski
11.00 W-F
W. Rymarski
Prac. serwer. sys. oper.
M. Nowak
2 LOG GR-JP, 2 INF GR-JP2 LOG GR-JZ, 2 INF GR-JZ
J. niemieckiJ. angielski
A. StanikR. Wąsowska
GDDW
R. Szmidt
11.55 Podst. przedsięb.
M. Malewicz-Malijewska
Matematyka
A. Wesołowska
---
12.45 Biologia
M. Zaczek
J. polski
K. Drabik
Prac. przyg. stan. komp.
A. Flisek
---
13.35 Prac. przyg. stan. komp.
A. Flisek
--- Chemia
D. Brzyski
---
14.25 W-F
W. Rymarski
--- --- --- ---
*

back to the top

ZDZ Starachowice
3 W
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7.30 J. polski
D. Chyczewska
---
3 W ŻYW3 W LOG
J. ang. zaw.Log. transp.
J. Bas-MakowskaJ. Piętak
J. polski
D. Chyczewska
Matematyka
A. Wesołowska
8.20 His. i społ.
R. Szmidt
Matematyka
A. Wesołowska
3 W INF, 3 W ŻYW3 W LOG
J. angielskiLog. transp.
J. Bas-MakowskaJ. Piętak
3 W ŻYW3 W LOG3 W INF
Dział. gosp. w gastro.J. ang. w log.Witryny i aplik. internet.
M. Malewicz-MalijewskaJ. Bas-MakowskaM. Nowak
9.10 Matematyka
A. Wesołowska
3 W INF, 3 W ŻYW3 W LOG
J. angielskiW-F
J. Bas-MakowskaW. Rymarski
J. polski
D. Chyczewska
3 W INF, 3 W ŻYW3 W LOG
J. niemieckiJ. angielski
A. StanikJ. Bas-Makowska
J. polski
D. Chyczewska
10.00
3 W INF, 3 W ŻYW3 W LOG
J. angielskiW-F
J. Bas-MakowskaW. Rymarski
3 W ŻYW3 W LOG3 W INF
Org. prod. gastro.J. angielskiSys. baz danych
Z. BiałęckaJ. Bas-MakowskaM. Nowak
3 W INF, 3 W ŻYW3 W LOG
W-FW-F
K. KoprowskiW. Rymarski
3 W ŻYW3 W LOG3 W INF
Plan. żyw. i prod. gastro.Dział. gosp.Proj. baz danych
Z. BiałęckaM. Malewicz-MalijewskaM. Nowak
11.00
3 W ŻYW3 W LOG3 W INF
Dział. gosp. w gastro.Proc. mag. spedycyjneSys. baz danych
M. Malewicz-MalijewskaJ. PiętakM. Nowak
3 W INF, 3 W ŻYW3 W LOG
W-FProc. mag. spedycyjne
K. KoprowskiJ. Piętak
3 W ŻYW3 W LOG3 W INF
Zasady żyw.J. angielskiTworz. stron i aplik. inter.
Z. BiałęckaJ. Bas-MakowskaK. Otocka
3 W INF, 3 W ŻYW3 W LOG
W-FW-F
K. KoprowskiW. Rymarski
3 W ŻYW3 W LOG3 W INF
Plan. żyw. i prod. gastro.J. angielskiLok. sieci komp.
Z. BiałęckaJ. Bas-MakowskaM. Nowak
11.55
3 W LOG3 W INF
Proc. mag. spedycyjneWitryny i aplik. internet.
J. PiętakM. Nowak
3 W INF, 3 W ŻYW3 W LOG
W-FProc. mag. spedycyjne
K. KoprowskiJ. Piętak
3 W ŻYW3 W LOG3 W INF
Zasady żyw.Usł. log.-transp.Tworz. stron i aplik. inter.
Z. BiałęckaJ. PiętakK. Otocka
3 W INF, 3 W ŻYW
J. angielski
J. Bas-Makowska
GDDW
Z. Białęcka
12.45
3 W LOG3 W INF
Proc. transp.Witryny i aplik. internet.
J. PiętakM. Nowak
3 W ŻYW3 W LOG3 W INF
Obsł. klient. w gastro.J. niemieckiJ. ang. zaw.
Z. BiałęckaA. StanikJ. Bas-Makowska
3 W ŻYW3 W LOG3 W INF
Usł. gastro.Usł. log.-transp.Tworz. stron i aplik. inter.
Z. BiałęckaJ. PiętakK. Otocka
3 W INF
J. ang. zaw.
J. Bas-Makowska
His. i społ.
R. Szmidt
13.35
3 W LOG3 W INF
Proc. transp.Proj. baz danych
J. PiętakM. Nowak
J. polski
D. Chyczewska
3 W ŻYW3 W INF
Usł. gastro.Lok. sieci komp.
Z. BiałęckaM. Nowak
--- ---
14.25 --- --- --- ---
*

back to the top

ZDZ Starachowice
4 LOG
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7.30
4 LOG FIZ
Fizyka
G. Ząbecka-Pomorska
4 LOG GEO
Geografia
M. Malinowska
J. polski
D. Chyczewska
Proc. transp.
A. Szafraniec
Proc. mag. spedycyjne
A. Szafraniec
8.20
4 LOG FIZ
Fizyka
G. Ząbecka-Pomorska
4 LOG GEO
Geografia
M. Malinowska
9.10
4 LOG FIZ
Fizyka
G. Ząbecka-Pomorska
4 LOG GEO
Geografia
M. Malinowska
W-F
W. Rymarski
Matematyka
A. Wesołowska
J. angielski
J. Bas-Makowska
10.00 His. i społ.
R. Szmidt
Proc. transp.
A. Szafraniec
Usł. log.-transp.
A. Szafraniec
GDDW
M. Małek
11.00 Matematyka
A. Wesołowska
J. niemiecki
A. Stanik
J. ang. w log.
J. Bas-Makowska
Matematyka
A. Wesołowska
11.55 J. angielski
J. Bas-Makowska
J. angielski
J. Bas-Makowska
Log. transp.
A. Szafraniec
His. i społ.
R. Szmidt
12.45 W-F
W. Rymarski
Proc. transp.
A. Szafraniec
J. ang. w log.
J. Bas-Makowska
Matematyka
A. Wesołowska
13.35 Proc. mag. spedycyjne
A. Szafraniec
Proc. transp.
A. Szafraniec
--- J. niemiecki
A. Stanik
14.25 J. polski
D. Chyczewska
--- J. polski
D. Chyczewska
*

back to the top