1. Bazy danych
  1. Język SQL
   1. Podstawy języka SQL - prezentacja [PDF]
   2. SELECT (praca na jedej tabeli) - zestawienie instrukcji [PDF] [Baza danych z przykładów] [Baza danych do ćwiczeń]
   3. SELECT (złączenia) - zestawienie instrukcji [PDF] [Baza danych z przykładów]
   4. INSERT, UPDATE, DELETE - zestawienie instrukcji [PDF]
   5. CREATE, DROP, ALTER - zestawienie instrukcji [PDF]
   6. Zarządzanie użytkownikami - zestawienie instrukcji [PDF]
   7. SELECT - zadania (podstawy definiowania zapytań) [PDF] [Baza danych do ćwiczeń]
   8. SELECT - zadania (funkcje agregujące) [PDF] [Baza danych do ćwiczeń]
   9. SELECT - zadania (złączenia) [PDF] [Baza danych do ćwiczeń]
   10. SELECT - zadania (podzapytania 1) [PDF] [Baza danych do ćwiczeń]
   11. SELECT - zadania (podzapytania 2) [PDF] [Baza danych do ćwiczeń]
   12. SELECT - zadania (złączenia + podzapytania ) [PDF] [Baza danych do ćwiczeń]
   13. SELECT - zadania (grupowanie danych 1) [PDF] [Baza danych do ćwiczeń]
   14. SELECT - zadania (grupowanie danych 2) [PDF] [Baza danych do ćwiczeń]
   15. CREATE, DROP, ALTER - zadania (księgarnia) [PDF]
   16. CREATE, DROP, ALTER - zadania (zoo) [PDF]
   17. CREATE, DROP, ALTER - zadania (kino) [PDF]
   18. Zarządzanie użytkownikami - zadania [PDF][Baza danych do ćwiczeń]