Uprawnienia definują typ dostępu przydzielony użytkownikowi, grupie lub komputerowi do plików i folderów. Do dyspozycji mamy dwa poziomy uprawnień:
  1. Uprawnienia sieciowe udostępnionego folderu - działają w sytuacji gdy dostęp do folderów realizowany jest zdalnie przez sieć.
  2. Uprawnienia lokalne systemu plików - działają zawsze, nie ważne czy dostęp do danych realizowany jest z poziomu komputera, czy za pośrednictwem sieci.

Udostępnianie folderów

Na dysku lokalnym C: tworzymy folder zasoby, klikamy na niego prawym przyciskiem myszyi przechodzimy do Właściwości.

1111

W zakładce Udostępnianie klikamy na Udostępnienia zaawansowane.... W kolejnym oknie dialogowym zaznaczamy Udostępnij ten folder i wciskamy Uprawnienia.

1111

Dodajemy nową grupę do uprawnienia udziału wciskając Dodaj.... Nastęnie wpisujemy Pracownicy, klikamy Sprawdź nazwy i OK.

1111

Dla grupy Pracownicy nadajemy uprawnienie sieciowe Pełna kontrola i klikamy dwukrotnie OK.

1111

Po udostępnieniu folderu jego ścieżka sieciowa (w formacie UNC) pojawi się w zakładce Udostępnienia.

1111

Określanie uprawnień lokalnych/zabezpieczeń

W oknie Właściwości przechodzimy do zakładki Zabezpieczenia i wciskamy Edytuj. Następnie klikamy Dodaj, wpisujemy nazwę grupy dla której chcemy określić uprawnienia (Pracownicy) i wciskamy kolejno: Sprawdź nazwy, OK.

1111

Klikamy na grupę Pracownicy i zaznaczamy uprawnienie: Pełna kontrola, następnie wciskamy OK i Zamknij.

1111

Przechodzimy do komputera klienta, uruchamiamy Eksplorator plików, zaznaczmy Sieć, następnie dwukrotnie klikamy kolejno: na nazwę naszego serwera SERVER2012 oraz nazwę udostępnionego folderu zasoby. Wszystkie dane utworzone w tym folderze zostaną fizycznie zapisane na dysku serwera.

1111

Mapowanie dysku sieciowego

Udostępniony powyżej folder zmapujemy jako dysk sieciowy. W tym celu z menu Start klikamy prawym przyciskiem myszy na Komputer i wybieramy Mapuj dysk sieciowy...

1111

W oknie dialogowym określamy etykietę dysku (X:) oraz ścieżkę do udostępnionego folderu (\\SERVER2012\zasoby), zaznaczamy Połącz ponownie przy logowaniu i klikamy Zakończ.

1111

W Eksploratorze windows powinien pojawić się nowy dysk sieciowy X:

1111

Ukrywanie udostępnionych folderów

Na dysku lokalnym C: tworzymy folder ukryty, klikamy na niego prawym przyciskiem myszy i przechodzimy do Właściwości. Następnie klikamy Udostępnianie zaawansowane...

1111

Zaznaczamy Udostępnij ten folder, nazwę udziału określamy na: zasoby2$ (uwaga dodajemy na końcu znak dolara, bo chcemy, aby udział był ukryty), następnie wciskamy Uprawnienia. W kolenym oknie dialogowym dodajemy grupę Pracownicy i określamy dla niej uprawnienia sieciowe: zezwalaj na zmianę i odczytstrong>.

1111

Po udostępnieniu folderu jego ścieżka sieciowa (w formacie UNC) pojawi się w zakładce Udostępnienia.

1111

Aby dostać się do tak utworzonego udziału z poziomu komputera klienta w Eksploratorze plików w pasku adresu wpisujemy scieżkę: \\SERVER2012\zasoby2$

1111