Tworzenie użytkowników Active Directory

W oknie Menedżera serwera z menu Narzędzia wybieramy Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.

1

Klikamy prawym przyciskiem na kontener Users, wybieramy Nowy, a następnie Użytkownik.

2

W oknie dialogowym Nowy obiekt - Użytkownik uzupełniamy poszczególne pola jak poniżej:

3

Ustanawiamy hasło dla nowego użytkownika: Tajnehaslo1, zaznaczamy Użytkownik nie może zmienić hasła i Hasło nigdy nie wygasa. Klikamy Dalej.

4

Jeżeli wszystko się zgadza klikamy Zakończ.

5