Jednostki organizacyjne (ang. OU - Organizational Units) to kontenery usługi Active Directory, w których można umieszczać użytkowników, komputery, grupy i inne jednostki organizacyjne. Upraszczają wykonywanie różnych zadań administracyjnych, takich, jak delegowanie praw i przypisywanie zasad grupy. Umożliwiają odzwierciedlenie hierarchicznej, logicznej struktury organizacji.

Tworzenie jednostek organizacyjnych

W Menedżerze serwera wybieramy Użytkownicy i komputery usługi Active Directory z menu Narzędzia.

1111

Klikamy prawym przyciskiem na domenę zdz.local, wybieramy Nowy, a następnie Jednostka organizacyjna.

1111

Nadajemy nazwę nowej jednostce organizacyjnej: Pracownicy i wciskamy OK.

1111

Utworzona jednostka organizacyjna widoczna jest w naszej domenie.

1111

Usuwanie jednostek organizacyjnych

Klikamy prawym przyciskiem na jednostkę organizacyjną, którą chcemy usunąć, w naszym przypadku: Pracownicy. Z menu kontekstowego wybieramy Usuń, a następnie potwierdzamy: Tak. Niestety dostajemy informację, że nasza jednostka organizacyjna jest zabezpieczona przed przypadkowym usunięciem, klikamy OK i przchodzimy do następnego punktu, gdzie zdejmiemy to zabezpieczenie.

1111

W menu Widok zaznaczamy Opcje zaawansowane.

1111

Klikamy prawym przyciskiem na Pracownicy i wybieramy Właściwości. W zakładce Obiekt odznaczmy Chroń obiekt... i wciskamy OK.

1111

Teraz możemy usunąć jednostkę Pracownicy: klikamy prawym przyciskiem, z menu wybieramy Usuń i potwierdzamy Tak.

1111