Grupa to zbiór kont użytkowników, komputerów i innych grup, który może być zarządzany jako pojedyńczy element. Umożliwiają przypisywanie uprawnień współdzielonych zasobów, tworzenie list dystrybucyjnych poczty elektronicznej.

Tworzenie grup

W Menedżerze serwera z menu Narzędzia wybieramy Użytkownicy i komputery usługi Active Directory. Następnie klikamy prawym przyciskiem na kontener Users, z menu wybieramy Nowy i dalej Grupa. W oknie dialogowym nadajemy nazwę Pracownicy nowej grupie, zakres grupy i typ grupy zostawiamy bez zmian i klikamy OK.

1111

Do naszej nowej grupy dodamy użytkownika. Wybieramy kontener Users i szukamy grupy Pracownicy, klikamy na nią dwukrotnie. Przechodzimy do zakładki Członkowie i wybieramy Dodaj a następnie Zaawansowane...

1111

Klikamy Znajdź teraz, odnajdujemy użytkownika Marcin Kowalski i wciskamy OK.

1111

Dodajemy nowego użytkownika do grupy wciskając OK.

1111

We właściwościach grupy Pracownicy, w zakładce Członkowie możemy sprawdzić wszystkich członków grupy.

1111

Jeżeli chcemy sprawdzić do jakich grup należy dany użytkownik, klikamy dwukrotnie na jego nazwę i w oknie właściwości wybieramy zakładkę Członek grupy.

1111