Instalacja serwera wydruku

Zaczynamy od dodania nowej roli. Uruchamiamy Menedżera serwera i wciskamy Dodaj role i funkcje.

1111

W Kreatorze dodawania ról i funkcji klikamy Dalej.

1111

Wybieramy Instalację opartą na rolach lub opartą na funkcjach. Następnie wciskamy Dalej.

1111

Zaznaczamy serwer (u nas SERVER2012) do którego będziemy dodawać nową rolę:

1111

Zaznaczamy Print and Document Services (Usługi drukowania i zarządzania dokumentami). Instalowana rola wymaga dodania nowej funkcji w systemie. Wciskamy Dodaj funkcje. Przechodzimy do następnego ekranu kreatora wciskając Dalej.

1111

Pomijamy kolejny ekran kreatora wciskając Dalej.

1111

Kolejny ekran kreatora zawiera kilka istotnych informacji dotyczących usługi drukowania. Wciskamy Dalej.

1111

Wybieramy rolę Print server (Serwer wydruku). Wciskamy Dalej.

1111

Zaznaczamy opcję Automatycznie uruchom ponownie serwer docelowy, jeśli będzie to potrzebne. Akceptujemy wciskając kolejno Tak i Zainstaluj.

1111

Gdy instalacja zakończy się, zamykamy Kreator dodawania ról i funkcji wciskając Zamknij.

1111

Dodawanie drukarki sieciowej

Przechodzimy do Panelu sterowania, potem Sprzęt, dalej Urządzenia i drukarki. Następnie klikamy Dodaj drukarkę.

1111

W kreatorze Dodawanie drukarki wciskamy Drukarki, której szukam, nie ma na liście.

1111

W kolejnym oknie wybieramy ostatnią opcję: Dodaj drukarkę lokalną lub sieciową z ustawieniami ręcznymi.

1111

Następnie tworzymy nowy port typu TCP/IP i wciskamy Dalej.

1111

Wpisujemy adres IP naszej drukarki sieciowej i wciskamy Dalej.

1111

Akceptujemy domyślną nazwę drukarki w systemie.

1111

Udostępniamy drukarkę innym użytkownikom:

1111

Sprawdzamy, czy drukarka działa prawidłowo, drukując stronę testową. Następnie klikamy Zakończ.

1111