Pulpit zdalny

W Menedżerze sewera w sekcji Serwer lokalny wybieramy Pulpit zdalny:

1111

W oknie dialogowym Właściwości systemu, w zakładce Zdalny wybieramy opcję Zezwalaj na połączenie zdalne z tym komputerem oraz włączamy poniżej możliwość łączenia się tylko z komputerami z uwierzytelnieniem na poziomie sieci. Następnie klikamy Wybierz użytkowników...

1111

Z usługą zdalny pulpit mogą się domyślnie lączyć tylko użytkownicy grupy Administratorzy. Aby dodać nowego użytkownika standardowego (nie administratora) klikamy Dodaj, wybieramy konto z którego będzie dostęp do usługi pulpit zdalny i zatwierdzamy trzykrotnie wciskając OK.

1111

Przechodzimy do stacji roboczej i z menu Start uruchamiamy program do Połączenia pulpitu zdalnego. Wpisujemy adres ip serwera i wciskamy Połącz.

1111

Logujemy się na konto Administratora do systemu zdalnego:

1111

Po poprawnym uwierzytelnieniu powinniśmy ujrzeć pulpit systemu zdalnego. Aby zakończyć sesje pulputu zdalnego wciskamy x, a nastęnie OK.

1111

Następnie próbujemy połączyć się z serwerem za pomocą konta użytkownika standardowego:

1111

W razie odmowy dostępu należy zmienić Zasady zabezpieczeń lokalnych...

1111

Z poziomu Menedżera serwera, z menu Narzędzia wybieramy Zasady zabezpieczeń lokalnych:

1111

W konsoli Zasady zabezpieczeń lokalnych wybieramy klucz Zezwalaj na logowanie za pomocą uslugi pulpitu zdalnego...

1111

Dodajemy konto użytkownika standardowego, któremy chcemy zezwolić na dostęp przez usługę pulpitu zdalnego. Zatwierdzamy dwukrotnie klikając OK.

1111

Ponawiamy próbę logowania:

1111

Po poprawnym uwierzytelnieniu powinniśmy ujrzeć pulpit systemu zdalnego.

1111