Konfigurowanie profilu mobilnego

Na dysku lokalnym C: tworzymy folder profile, klikamy na niego prawym przyciskiem myszy i przechodzimy do właściwości. W zakładce Udostępnianie klikamy na Udostępniania zaawansowane...., w kolejnym oknie zaznaczmy Udostępnij ten folder, do nazwy dodajemy na końcu znak dolara $, żeby ukryć udział i wciskamy Uprawnienia.

1111

Dla grupy Everyone (Wszyscy) nadajemy uprawnienie: Pełna kontrola i klikamy trzy razy OK.

1111

W Menedżerze serwera z menu Narzędzia wybieramy Użytkownicy i komputery usługi Active Directory. Następnie w kontenerze Users klikamy dwukrotnie na użytkownika Marcin Kowalski i w oknie właściwości przechodzimy do zakładki Profil. W polu Ścieżka profilu wpisujemy: \\SERVER2012\profile$\%UserName% i klikamy OK.

1111

Logujemy się na komputerze klienta jako użytkownik: marcin. Następnie na serwerze w Eksploratorze plików sprawdzamy czy w C:\profile został utworzony folder profilu użytkownika marcin.

1111