Modyfikacja kont użytkowników

Z poziomu Menedżera serwera rozwijamy menu Narządzia, następnie klikamy Użytkownicy i komputery usługi Active Directory

1

Wyłączenie konta

Wybieramy kontener Users, następnie szukamy nazwę użytkownika, którego konto chcemy zmodyfikować, u nas Marcin Kowalski, klikamy prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybieramy Wyłącz konto

1

O wyłączeniu konta system poinforumje nas komunikatem:

1

W celu włączenia konta klikamy prawym przyciskiem myszy na nazwę użytkownika, którego konto chcemy włączyć i z menu kontekstowego wybieramy opcję Włącz konto

1

Resetowania hasła użytkownika

Gdy chcemy zresetować hasło użytkownikowi postępujemy podobnie jak przy wyłączaniu konta, wybieramy jednak opcję Resetuj hasło

1

Wpisujemy nowe hasło dwukrotnie i wciskamy OK

1

Gdy chcemy zmodyfikować inne opcje dotyczące użytkownika; klikamy dwukrotnie na jego nazwę

1

W nowym oknie dialogowym w zakładce Ogólne mamy możliwość zmiany różnych informacji ogólnych o użytkowniku:

1

W zakładce Konto możemy:

1

We właściwościach obiektu Użytkownik istnieje możliwość zmiany godzin logowania:

1

Możliwe jest również zdefiniowanie nazw komputerów do których użytkownik będzie się mógł logować:

1