Konfiguracja poinstalacyjna Windows Server 2012

Po uruchomieniu systemu Windows Server, aby przejść do ekranu logowania należy wcisnąć kombinację klawiszy Ctrl+Alt+Delte. W tym celu należy kliknąć menu Wejście, potem Klawiatura i Naciśnij Ctrl-Alt-Delete.

1

Logujemy się na konto Administratora, wpisujemy hasło: Windows2012 i wciskamy Enter.

2

Instalujemy dodatki gościa poprawiające współpracę systemu gospodarza z systemem gościa. Rozwijamy menu Urządzenia i klikamy Zamontuj obraz płyty z dodatkami gościa.

3

Uruchamiamy eksplorator plików z poziomu paska zadań. Następnie wchodzimy an dysk D: i uruchamiamy program VBoxWindowsAdditions.

4

W instalatorze dodatków gościa klikamy Next.

5

Ścieżkę do katalogu w którym zostanie zainstalowany program zostawiamy domyślną. Klikamy Next.

6

Wybieramy wszystkie komponenty programu i klikamy Install.

7

Podczas instalacji programu poprosi o potwierdzenie instalacji dodatkowych sterowników. Klikamy Install.

8

Po zakończeniu instalacji, uruchamiamy ponownie system klikając Finish.

9

Polonizujemy system. Wchodzimy w Menu Start, następnie w Control Panel...

10

Chcemy dodać język polski do systemu. Klikamy Add a language.

11

Otwieramy okno Language options: klikamy Options.

12

Pobieramy i instalujemy dodatek z językiem polskim: klikamy Download and install language pack.

13

System pobiera aktualizację a nastęnie ją instaluje...

14

Otwieramy program Menedżer serwera z poziomu paska zadań. Z lewej strony wybieramy Serwer lokalny i klikamy na nazwę komputera...

15

W oknie Właściwości systemu klikamy Zmień. Następnie w polu Nazwa komputera wpisujemy WINSERVER2012 i potwierdzamy dwukrotnie OK. System zostanie uruchomiony ponownie.

16

W oknie programu Menedżer serwera wybieramy Serwer lokalny i klikamy na wartość pierwszego interfejsu sieciowego: Ethernet.

17

Zmieniamy nazwy interfejsów sieciowych: Ethernet na WAN i Ethernet 2 na LAN.

18

Klikamy prawym przyciskiem myszy na interfejs LAN, z menu wybieramy Właściwości.

19

W oknie Właściwości LAN zaznaczamy Protokół internetowy w wersji 4 i klikamy Właściwości otwierając nowe okno dialogowe. Nastęnie wybieramy: Użyj następującego adresu IP:. W polu Adres IP wpisujemy 192.168.1.1, w polu Maska podsieci: 255.255.255.0

19