Instalacja Windows Server 2012 R2

W pierwszym oknie instalatora ustawiamy język oraz format godziny i waluty na Polski. W polu Klawiatura lub metoda wprowadzania wybieramy Polski (programisty). Klikamy Dalej.

1

W następny oknie klikamy Zainstaluj teraz.

2

Wybieramy system: Windows Server 2012 R2 z GUI (graficznym interfejsem użystkownika). Klikamy Dalej.

3

Akceptujemy postanowienia licencyjne. Klikamy Dalej.

4

Wybieramy niestandardowy typ instalacji.

5

Zaznaczamy dysk na którym zostanie zainstalowany system (Dysk 0) i klikamy Dalej.

6

Czekamy na koniec pracy instalatora...

7

Na końcu ustawiamy hasło dla Administratora: Windows2012.

7