Instalacja Windows Server 2012 R2

W pierwszym oknie instalatora ustawiamy język, format godziny i waluty oraz układ klawiatury zgodnie ze zrzutem ekranu poniżej. Klikamy Next.

1

W następny oknie klikamy Install now.

2

Wybieramy system: Windows Server 2012 R2 Standard with GUI (Graphical User Interface). Klikamy Next.

3

Akceptujemy postanowienia licencyjne. Klikamy Next.

4

Wybieramy niestandardowy typ instalacji: Custom: Install Windows only (advanced).

5

Zaznaczamy dysk na którym zostanie zainstalowany system (Drive 0) i klikamy Next.

6

Czekamy na koniec pracy instalatora...

7

Na końcu ustawiamy hasło (password) dla Administratora: Windows2012.

7