Instalacja usługi Active Directory

W oknie Menedżera serwera wchodzimy do Pulpitu nawigacyjnego i klikamy Dodaj role i funkcje.

1111

Po starcie Kreatora dodawania ról i funkcji wciskamy Dalej.

2222

Wybieramy Instalacja oparta na rolach lub oparta na funkcjach. Klikamy Dalej.

3333

Wybieramy nazwę serwera na ktorym chcemy zainstalować usługę Active Directory. Zaznaczamy nasz serwer i klikamy Dalej.

4444

Dodajemy nową rolę serwera: Active Directory Domain Services (Usługi domenowe Active Directory)

5555

Następnie zostaniemy poproszeni o dodanie dodatkowych funkcji niezbędnych do działania Active Directory. Klikamy Dodaj funkcje.

6666

Po wybraniu odpowiedniej roli serwera klikamy Dalej.

7777

W następnym oknie kreatora klikamy Dalej.

8

Wybieramy opcję Automatycznie uruchom ponownie serwer docelowy, jeśli będzie to potrzebne. Klikamy Tak i Zainstaluj.

9

Trwa właściwa instalacja usługi Active Directory. W oknie kreatora można śledzić postęp instalacji lub kliknąć Zamknij.

10

W oknie Menedżera serwera po kliknięcu ikony Powiadomień uzyskujemy informacje o postępie instalacji nowej usługi.

11

Promowanie serwera do kontrolera domeny

Po zakończeniu instalacji w Powiadomieniach klikamy opcję Podnieś poziom tego serwera do poziomu kontrolera domeny.

12

W kreatorze konfiguracji usług domenowych wybieramy Dodaj nowy las, wpisujemy nazwę domeny: zdz.local i klikamy Dalej.

13

Dla poziomu funkcjonalności lasu i domeny wybieramy: Windows Server 2012 R2. Ustanawiamy hasło dla przywracania usług domenowych: Windows2012. Klikamy Dalej.

14

W następnym oknie klikamy Dalej.

15

Nazwę NetBIOS zostawiamy domyślną: ZDZ i klikamy Dalej.

16

W następnym oknie klikamy Dalej.

17

Kreator wyświetla podsumowanie. Jeżeli wszystko się zgadza klikamy Dalej.

18

Po tym, jak kreator sprawdzi wymagania wstępne klikamy Zainstaluj.

19

Trwa właściwa instalacja...

20

Po instalacji wymagane jest ponowne zalogowanie.

21

Pod udanym wdrożeniu usługi Active Directory ekran logowania zawiera informację, że logujemy się do domeny ZDZ.

22

Menedżer serwera wzbogaci się o nową zakładkę: Usługi AD DS.

23