Folder macierzysty

Na dysku lokalnym C: tworzymy folder dane, klikamy na niego prawym przyciskiem myszy i przechodzimy do właściwości. W zakładce Udostępnianie klikamy na Udostępniania zaawansowane...., następnie w kolejnym oknie zaznaczmy Udostępnij ten folder, do nazwy dodajemy na końcu znak dolara $, żeby ukryć udział i wciskamy Uprawnienia.

1111

Dla grupy Everyone (Wszyscy) nadajemy uprawnienie: Pełna kontrola i klikamy OK.

1111

W Menedżerze serwera z menu Narzędzia wybieramy Użytkownicy i komputery usługi Active Directory. Następnie w kontenerze Users klikamy dwukrotnie na użytkownika Marcin Kowalski i w oknie właściwości przechodzimy do zakładki Profil. Wciskamy Podłącz, wybieramy z listy etykietę Z:, a w polu Do: wpisujemy \\SERVER2012\dane$\%UserName% i klikamy OK.

1111

Przechodzimy do komputera klienta, logujemy się jako użytkownik marcin. Uruchamiamy Eksplorator plików, przechodzimy do Komputer i sprawdzamy czy folder macierzysty został przyporządkowany etykiecie Z:

1111