Dodawanie komputerów do domeny Active Directory

Uruchamiamy Windows Server 2012 i logujemy się jako Administrator

1

Uruchamiamy system kliencki, u nas Windows 7 i logujemy się.

2

Wybieramy Wiersz poleceń (cmd.exe) z Menu Start

3

Na komputerze klienckim sprawdzamy połączenie z serwerem za pomocą polecenia ping:

4

Rozwijamy Menu Start, następnie klikamy prawym klawiszem myszy na Komputer i z menu kontekstowego wybieramy Właściwości.

5

W oknie Panelu sterowania klikamy kolejno: Zaawansowane ustawienia systemu, zakładkę Nazwa komputera, przycisk Zmień. W nowo otwartym oknie dialogowym wpisujemy nową nazwę komputera: KOMP1 oraz nazwę domeny: zdz.local. Klikamy OK

5

Wprowadzamy hasło dla konta Administrator, klikamy OK

5

Po prawidłowym dodaniu komputera do domeny system poinforumje nas w następujący sposób:

5

Niezbędne będzie ponowne uruchomienie komputera.

5

Na ekranie logowania wciskamy Przełącz użytkownika.

5

Natstępnie klikamy Inny użytkownik

5

Logujemy się jako marcin, hasło: Tajnehaslo1.

6

W celu sprawdzenia przynależności komputera do domeny wchodzimy w Panel sterowania, następnie System i zabezpieczenia i System

13