Port mirroring

Zaloguj się do panelu konfiguracyjngo przełącznika i ustaw adres IP na 192.168.100.1, maska: 255.255.255.0, DHCP wyłączony, adres statyczny.

1111

Podłącz Serwer1 do portu pierwszego przełącznika, zaś Serwer2 do portu ósmego. Następnie ustaw adresy IP na obu kompterach wg schematu poniżej:

1111

W panelu konfiguracyjnym przełącznika kliknij menu Switching, następnie Port Mirroring i włącza kopiowanie ruchu sieciowego do portu ósmego:

1111

Wybierz porty źródłowe z których przesyłane będą dane: kliknij Add Source, następnie wybierz port pierwszy i określ jaki rodzaj ruchu sieciowego będzie kopiowany: dane wysyłane (Tx) i dane odbierane (Rx). Wciśnij Apply.

1111

Prawidłowa konfiguracja przełącznika:

1111

Uruchom program Wireshark na komputerze Serwer2 i włącz przechwytywanie danych na interfejsie podłaczonym do przełącznika. Na drugim komputerze (Serwer1) za pomocą polecenia ping sprawdz komunikację z przełącznikiem:

1111

Sprawdź, czy program Wireshark przechwycił pakiety ICMP wysłane do przełacznika:

1111

Sprawdź również przypadek, gdy pakiety ICMP zostaną wysłąne z przełącznika do komputera Serwer1.