1. Sieci komputerowe
  1. Lokalne sieci komputerowe - teoria
   1. Podstawy sieci komputerowych - prezentacja (1) [PDF]
   2. Podstawy sieci komputerowych - prezentacja (2) [PDF]
   3. IPv6 - prezentacja (2) [PDF]
   4. Karta pracy: Adresacja IPv6 [DOC]
  2. Windows Server 2012
   1. Active Directory - prezentacja
   2. Schemat sieci (wirtualne labolatorium)
   3. Wirtualizacja - Oracle VirtualBox
   4. Instalacja Windows Server 2012 (instalator w polskiej wersji językowej)
   5. Instalacja Windows Server 2012 (instalator w angielskiej wersji językowej)
   6. Konfiguracja poinstalacyjna Windows Server 2012
   7. Konfiguracja poinstalacyjna Windows 7
   8. Instalacja usługi Active Directory i promowanie serwera do kontrolera domeny
   9. Tworzenie użytkowników usługi Active Directory
   10. Dodawanie komputera do domeny
   11. Modyfikacja kont użytkowników
   12. Jednostki organizacyjne
   13. Tworzenie grup
   14. Serwer plików (udostępnianie danych)
   15. Folder macierzysty użytkownika
   16. Profil mobilny
   17. Przydziały dyskowe
   18. Zadania integrujące umiejętności - seria 1. [PDF]
   19. Serwer DHCP
   20. Serwer DNS
   21. Serwer HTTP (IIS)
   22. Serwer FTP (IIS)
   23. Serwer routingu i translacja adresów sieciowych (NAT)
   24. Zadania integrujące umiejętności - seria 2. [PDF]
   25. Serwer wydruku
   26. Pulpit zdalny
   27. Kopia zapasowa
   28. Zasady grupy
   29. Zapora systemu windows
   30. Zasady grupy - zadania [PDF]
   31. Windows 2012 - sprawdzian (1)
  3. Przełącznik zarządzalny HP 1820-8G (duży)
   1. Konfiguracja wstępna
   2. Wirtualne sieci LAN (VLAN)
   3. Agregacja portów
   4. Port mirroring
   5. Zadania - VLAN bez tagowania [PDF]
   6. Zadania - VLAN z tagowaniem [PDF]
   7. Zadania - Port Mirroring [PDF]
  4. Przełącznik zarządzalny HP 1810-8G (mały)
   1. Konfiguracja wstępna
   2. Wirtualne sieci LAN (VLAN)
   3. Agregacja portów
   4. Port mirroring
  5. Router bezprzewodowy TP-LINK TL-MR3220
   1. Logowanie do routera i konfiguracja wstępna
   2. Konfiguracja interfejsu WAN
   3. Konfiguracja interfejsu LAN
   4. Konfiguracja sieci Wi-Fi
   5. Przekierowanie portów
   6. Strefa zdemilitaryzowana (DMZ)
   7. Konfiguracja usługi DHCP dla sieci LAN
   8. Strefa zdemilitaryzowana (DMZ)
   9. Przywracanie ustawień fabrycznych
   10. Emulator routera on-line
   11. Instrukcja instalacji - język polski [PDF]
   12. Pełna instrukcja obsługi - język angielski [PDF]
   13. Zadania integrujące umiejętności
   14. Zadania integrujące umiejętności 2
  6. Cisco Packet Tracer
   1. Ćwiczenie integrujące umiejętności (1)
   2. Ćwiczenie integrujące umiejętności (2)
  7. Ubuntu Linux
   1. Konfiguracja interfejsu sieciowego w Ubuntu