Logowanie do routera

1111

Zmiana nazwy użytkownika i hasła do zarządzania routerem

1111

Wyłączanie zapory sieciowej

1111