Konfiguracja usługi DHCP dla sieci LAN

1111 1111

Rezerwacja adresu IP dla określonego komputera

1111 1111 1111